Divan Şiirinden Beyitler-13

İlm kesbiyle paye-i rıf’at arzu-yı muhal imiş ancak

Aşk imiş her ne varsa alemde ilm bir kıyl- u kal imiş ancak (Fuzuli)

Aşkı ilimle karşılaştıran Fuzuli, ilme meydan okur; ilimden geçip de yüksek seviyelere gelmenin imkansızlığının karşısına alemi baştan başa kaplayanın aşk olduğunu, gerisinin anlamsız, saçma, dedikodu olduğunu söyler. İlimle yükselmenin mümkün olmadığının söylenmesi ve paye-i rıf’atın tasavvuf yolunda olanların olgunlaşma, insan-ı kamil olma derecelerini çağrıştırması, aşk izleğinin tasavvufi bir motif etrafında şekillendiğini düşündürebilir.

Divan Şiirinden Beyitler-6

Öyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir

Ben kimem, saki olan kimdir, mey-ü sahba nedir (Fuzuli)

Aşk bir esrime halidir, bir aşkınlık. Başında kavak yelleri esmesi, gözün kör olması, yürek kabarması, taşması başka hallere geçmenin halk dilindeki karşılıklarıdır. Bu dizelerin aşıkı kendinden geçiş halinde içki sunanı da, içkiyi de kadehi de ve hatta kendini de tanımaz olmuştur.

 

 

 

 

Kaynak: 99 Beyit Divan Şiirinden beyitler ve çözümlemeleri (CAN Yayınları)

Divan Şiirinden Beyitler 1

Aşk derdinin devası kabil-i derman değil

Terk-i can derler bu derdin muteber dermanına

(Fuzuli)

Bu beyitte aşkı bir dert gibi gören şair, bu öyle bir derttir ki bu derde bir çare bulmak olasılığı yoktur der. İkinci dizede, bu derdin en itibar gören dermanının canı terk etmek, yani ölmek olduğunu söylerler diyerek aşk duygusunun insanda yarattığı çözümsüzlüğü olağanüstü bir şekilde dillendirmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 99 Beyit Divan Şiirinden beyitler ve çözümlemeleri (CAN Yayınları)

Alıntı

Bu blogu takip etmek ve yeni gönderilerle ilgili bildirimleri e-postayla almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 259 takipçiye katılın

KATEGORİLER