BEN SANA KÜSTÜM!

İnsan bir kere birine geç kalır ve bir daha hiç kimse için acele etmez.  -Yaşar Kemal-

Yine değişen haliyet-i ruhiyeme ayak uydurma çabalarındayım, 2-3 saattir Onur Akın dinliyorum, türkü sevmem diyemem ama hiç bizzat açıp türkü dinlememiştim, demek her şeyin bir ilki oluyormuş. Bazen kalbimize söz geçiremez ve sükut nakışlı hırkalar giyeriz.

(Yûsuf dedi ki:) ‘Hâlbuki (ben) nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki nefis, dâimâ kötülüğü emredicidir; ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse)müstesnâ. Şübhesiz ki Rabbim, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.’ (Yusuf,53)

Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise sen bahtiyarsın.
Fakat bazan olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâetmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilennefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir.

İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrâz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir. (Risale-i  Nur,Mektubat, 26.Mektup,4.Mebhas)

wpid-fb_ımg_1419641533146.jpg.jpeg

Küsmek nedir bilir misin?
Küsmek dürüstlüktür
Çocukçadır ve ondan dolayı saftır..
Yalansız’ dır
Küsmek; seni seviyorum’ dur
Vazgeçememektir
Beni anlatır küsmek
Kızdım ama hala buradayımdır, gitmiyorumdur, gidemiyorumdur.
Küsmek; nazlanmaktır, yakın bulmaktır, benim için değerlisindir.
Küsmek, sevdiğini söyle demektir
Hadi anla demektir
Küsmek; umuttur, acabaları bitirmektir, emin olmaktır
Yani, diyeceğim o ki:
Ben sana küstüm !..

Nazım Hikmet Ran

adsc4b1z9

YouTube’da “Onur Akın – Gaybana Geceler” videosunu izleyin

Onur Akın – Gaybana Geceler: http://youtu.be/WejubGWzUPQ

Kar ve Ben

Esiyor tane tane yine beyaz bir rüzgar.
Söyleyin hangi kuşun kanatları yolundu?
Yine hangi ağaçtan döküldü bu yapraklar?

Yağan beyaz bir sükut, bir mahşerdir sanki kar!

Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine.
Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu.
Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine;

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine.

Cahit Sıtkı Tarancı

image

image

image

image

image

image

image

Previous Older Entries

Bu blogu takip etmek ve yeni gönderilerle ilgili bildirimleri e-postayla almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 259 takipçiye katılın

KATEGORİLER