İSLAM DİNİNDE HAYVAN HAKLARI

İslam Dinimizde , Hayvanların dövülmesi, işkence edilmesi ve zevk için öldürülmesi haramdır !

Hz. Peygamber (SAV) , savaşmadan önce daima sulh teklif etmiş, arkadaşlarının muhalefetine rağmen karşı tarafın kabulü halinde derhal sulh anlaşması imzalamıştır. Bu hal İslamî bir gelenek teşkil ettiği için Sultan Alparslan, Malazgirt Ovası’nda Romen Diyojen’e sulh teklif etmiş, fakat karşı taraftan kabul görmemiştir. Bu geleneği Osmanlı sultanları da devam ettirmiştir. İslam, her türlü işkenceyi yasakladığı gibi, kuduz bir köpeğe bile kötü davranılmasını istememiştir.

İslam`da soykırım olup olmayacağını veya insana karşı şiddet uygulanıp uygulanamayacağını harp halinde bile yasak ve serbest fıilleri ayrı ayrı özetlenmiştir.Yasak fiiller: Zulüm ve işkence ile öldürmek; muhârip sınıfına girmeyen kadınları, küçükleri sahiplerine hizmet için gelmiş köleleri, sakat ve müzminleri, yaşlıları, hastaları, akıl hastalarını ve dünyadan el etek çekmiş din adamlarını öldürmek yasaktır. Ancak bunlardan biri bedeni, fikri ve malı ile savaşa katılırsa, öldürülebilirler. İnsan ve hayvanların uzuvlarının kesilmesi (müsle) de yasaktır. Verilen söze veya muâhedeye aykırı hareket yasaktır.

 

 HAYVANLAR DA, İNSANLAR GİBİ YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR !

 

Bundan 1400 sene evvel, İslam’ın Kutsal Kitabı Kuran-ı Kerim’de ifade edilmiş ve Hz.Muhammed’in(SAV) hayatında uygulamasını bulmuştur.

 

Yüce Allah,Kur’an-ı Kerim‘de Enam Suresi 38. ayette şöyle diyor:

”Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan  ne varsa hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir…Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir.”

Görüldüğü gibi,Yüce Allah, yaratmış olduğu hiçbir hayvanı aşağılamıyor,tam tersine bütün hayvanları da insan gibi ümmet olarak bildiriyor.Ve bu hayvanlar da, Kıyamet Günü Allah’ın huzurunda toplanacaklardır ve bunlar da hesaba çekileceklerdir. Hz.Peygamberin (SAV) dediği gibi, ‘‘Kıyamet gününde boynuzsuz hayvan, kendisine (boynuz) vuran boynuzlu hayvandan hakkını alacaktır.” Ya insandan olan hakkı!!! ”Haksız olarak bir serçeyi öldürenden, Allah, Kıyamet günü hesap soracaktır.” Diyor Resulallah.

 

”Dünya,Ahiretin tarlasıdır.” Diyor Hz. Peygamber (SAV) . Burada ne ekersek Ahirette onu biçecegiz. Zulüm eken merhamet biçemez, zulmeden merhamet bulamaz. ‘‘Merhamet edenlere Allah’ta merhamet eder. Siz, yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” Diyor Hz. Peygamber (SAV).

”Hayvanlar da kendi yaratılışlarına göre yüce Allah’ı tesbih eden canlılardır ve bunlar asla boşuna yaratılmamış olup,her birinin bir yaratılış hikmeti vardır.”

Yüce Allah,yarattığı her canlıyı İlahi bir Hikmet ve İlahi bir Gayeyle ve Sevgisiyle yaratmıştır ve bizlerden de bütün yarattıklarına sevgi ve merhametle muamele etmemizi  istemektedir. Onun yarattıklarını aşagılamak ve yarattıklarına kötü muamele etmek Allah’a  karşı işlenmiş küfürdür.

 

Bir kutsal hadiste Yüce Allah şöyle buyuruyor:

‘Rahmetime ulaşmak isterseniz,yarattıklarıma şefkat ve merhametle muamele ediniz.”

Hz.Peygamber (SAV), Müslümanlara, (sadece insanlara değil), bütün canlılara karşı merhametli olmalarını tembihlemiştir. Hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, çok gerekli olmadıkça  avlanılmamalarını emretmiştir Bir yuvadan aldığı yavruları torbasına doldurup şehre getiren birine Peygamber Efendimiz onları derhal analarının yanına, aldığı yuvaya iade etmesi uyarısında bulunmuştur.

Bir gün Peygamberimiz(SAV), etrafında oturanlara şu hikayeyi anlatmıştı:”Yolda gitmekte olan birinin susuzluğu arttı. Hemen bir kuyuya inip suyundan içti. Çıkınca, susuzluktan dilini çıkarıp soluyan ve rutubetli toprak yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam kendi kendine, ‘bu hayvan da benim gibi susamış’ deyip kuyuya indi. Papucunu su doldurdu, ağzıyla tutup yukarı taşıdı ve köpeğe sundu. Bundan dolayı Allah bu kulunu övdü ve günahlarını bağışladı.” 

Bunun üzerine arkadaşları:’Hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır?’ diye sorduklarında Rasulullah (SAV) şöyle cevap verdi: “Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır.” 

Hayvanlara kötü davranmayı yasaklayan Peygamber Efendimiz, “Bir kadın, bağlayıp yemek vermediği ve yer haşerelerinden yemesi için serbest bırakmadığı kedi yüzünden cehenneme girdi.”diyerek bu konuda bizleri uyarmıştır.”

 

Hz.Muhammed(SAV) diyor ki:

”Merhamet etmeyene merhamet edilmez”

”Hayvanlara işkence yapan kişileri yüce Allah Rahmetinden uzak kılsın.” (Hayvanları aç ve susuz bırakmak ve hayvanların beslenmesini engellemek te onlara işkence değil midir?)” Hayvanların dövülmesi, işkence edilmesi ve öldürülmesi haramdır.””Yüce dinimiz İslam, kedi-köpek gibi sahipsiz hayvanların vurularak yada zehirlenerek acımasızca öldürülmelerini asla onaylamaz”” Doğal hayatı, hayvanları korumak,Yüce Allah’ın beğenip övdüğü güzel davranışlar(salih amel) kapsamında yer alır.””Hayvanlara eziyet etmek,onları aç ve susuz bırakmak haramdır.””Yüce Allah, bizlerden, çevremizde açlık ve bakımsızlıktan dolayı ölen zavallı hayvanlardan dolayı da hesap soracaktır. Melekler,amel defterimize bu konudaki duyarsızlık ve ilgisizliğimizden dolayı günah yazmaktadır.” Hayvanlara karşı şefkat ve merhamet göstererek onları koruyup güzel muamele etmek, bir Peygamber davranışıdır.”

 

Zalimlerden olmayalım.”ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ.”

Günümüzde, Allah’ın (cc) en mükerrem yaratığı insana her türlü işkence ve zulümler hâlâ uygulanırken, Hz. Peygamber’in (SAV) hayvanlara bunların yapılmasını yasakladığı görülmektedir.Hz. Peygamber (SAV) Müslümanlara, sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli olmalarını öğretmiştir. Merhametli olanlara Rahman (yani merhamet sahihi olan Allah) merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki, gökte olanlar da (melekler) size rahmet etsin.[37]

Yine yukarıda ifade edildiği gibi, “Haksız olarak bir serçeyi öldürenden, Cenab-ı Hak kıyâmet gününde hesap soracaktır.[38]

Ayrıca Hz. Peygamber (SAV)’ın, kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını da emretmiştir. [39] Bir yuvadan aldığı yavruları torbasına doldurup şehre getiren birine Peygamber Efendimiz onları derhal analarının yanına, aldığı yuvaya iade etmesi uyarısında bulunmuştur. Böylece bu sevimliyavrularının anne yuvalarında ve tabii ortamda özgürce büyümeleri temin edilmiştir.

İslam medeniyetinin özünü ve hayvanlara bakış açısını çok iyi yansıtan bir diğer örneği ise Peygamber Efendimizin yakın arkadaşlarından Abdullah b. Mes’ud’dan öğreniyoruz:“Allah’ın Resulüyle bir seferde idik. Yanında iki yavrusu bulunan serçe biçiminde bir kuşa rastladık. Yavruları yakalayıverdik. Bunun üzerine anneleri, feryat ederek kanatlarını çırpmaya başladı. Resulullah dönüp de yaptığımızı görünce: ‘Bunu yavrusundan kim ayırdı? Yavrularını ona iade edin” dedi. Biz de onları serbest bıraktık.[40]

 

Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber, hayvanların ve kuşların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını, yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmasını, fazla yük yüklenmemesini, av yasağı koyarak rast gele eğlence için avlanılmamalarını emretmiştir

……..

Mekke’nin Fethi !

Hazreti Peygamber (SAV) Medineden Mekke’ye gidiyor. Suikast ihtimali nedeniyle bir gece terketmek zorunda kaldığı Mekke’yi feth etmeye gittiği gün. Arkasındaki orduda onbin insan var. Bu onbin insan Mekke’yi fetih etmeye gidiyor ama, herbirinin yüreğinde Mekke de kendilerine zulm edenlere karşı gerekirse intikam duygusu da var. Ancak O gün Peygamberimiz bu gün savaş günü değil merhamet günüdür, affetme günüdür demiştir. Arkada 10 bin insan var ve bu insanların kontrolü de elbet kolay değildir. Topluluk bir galeyana geldi mi de doğal olarak kontrol dışına da çıkabilir. Savaştasınız ve dün annesi babası ikiye bölünen , parçalanan Hz Ammar B. Yasir eli kılıcında Mekke’ye girse ve anne babasını öldürenleri yakalasa, veya Hz Bilal kendisini kumlardan sürükleyeni bulup yakalasa onlardan belki de hesap soracak…

 

Ama ordunun başında da Allah’ın Resûlu var !

 Ordu ana yola geldiğinde Hz Peygamberimiz (SAV)  devesinin yularını çekiyor, sonra devesini yavaşça yere çöktürüyor. Deveyi çöktürdükten sonra yürümeye başlıyor. Resulullah’ın durup sonra  yürüdüğünü gören arkasındaki onbin kişide duraksıyor. Çünkü oradaki bütün müslümanlar Hz Peygamberin  tek işaretine tek bakışına bile  çok dikkatlidirler. Hz Peygamberimiz (SAV) meğer yolun üzerinde bir karartı görmüştür. Ve o karartı yolun ortasına sereserpe uzanmış anne bir köpektir. Hz Peygamberimiz orduyu  da işte onun için durdurmuştur. Yolun üzerindeki anne köpek yere uzanmıştır ve yavruları da süt emmektedir. Resusullah oraya doğru gelir ve  o köpeğin yavrularına olan merhametine ve sevgisine bakar.

Bu arada gerideki orduya da silsileli halde yayılıyordur bu durum,  acaba Resulullah(SAV) niye durdu diye … Resulullah(SAV) niye durdu ? bir köpek görmüş onun için durdu…

Hz Peygamber (SAV) sahabelerden güçlü ve  yapılı birini yanına çağırır.  Ona “burada dur” der.. “Ordu geçerken buradan sakın bu köpeği ve yavrularını rahatsız etmesin ! ” der

Sahabe orada durur . Ordu köpeği ve yavrularını rahatsız etmemek için tarih şahittir ki  ana yol bırakıp patika yoldan Mekkeye girer…

Mesele sadece hayvanı ezmek değildir ve arkadaki orduya da bir mesaj vardır..

Siz savunmasız bir köpeği dahi ezmeyecek kadar hassas bir ordusunuz.. Mekke de kan dökülmeyecek ! Köpeğe dokunmayacaksınız, insana da dokunmayacaksınız…  

 

Kaynak: DOHAYKO ist. Şubesi GÜRPINAR KONFERANSI Prof. Dr Nihat Hatipoğlu İslamda Hayvan Hakları anlatımı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s